Gröndals pensionärsförening rf

Välkommen till Gröndals pensionärsförening rf

Vårt motto ” föreningen med det lilla extra”

 

Gröndals pensionärsförening är en av Esbos äldsta pensionärssammanslutningar. Jag hänvisar till historiken som publicerades i samband med ESPs 40-årsjubileum. Föreningen har nu 92 medlemmar varav ungefär hälften ställer upp varannan fredag. Andra deltar i aktiviteter som man är intresserad av. De flesta erbjuds av Esbo stad. Föreningen är inte stor, men det är en fördel eftersom det skapar samhörighet, trivsel och gemenskap, vilket är föreningens målsättning.

Våra program är varierande och intressanta. Vi har oftast inbjudna gäster, t.ex. författare, representanter från näringslivet, hälso- sjukvårdskretsen samt olika musikanter som underhåller oss med sång och musik. Våra egna medlemmar ställer gärna upp med reseskildringar, frågesport eller annan underhållning, allt på frivillig bas.

Vi skall blåsa nytt liv i en idrottsklubb som varit i träda. Den aktiverar oss med tennis och badminton. Vi har en bokklubb, för trädgårdsintresserade har vi serieföreläsningar om trädgårdsodling och för dataintresserade startar en IT-verkstad med SPF som samarbetspartner. Vi deltar på onsdagar i konditionsbefrämjande verksamhet i Kungsvägens konditionssal och simhall med sakkunnig ledning.

Vi har fokuserat på Finlands självständighetskamp under 2017-2018. Sammanlagt kommer vi att ha 8 föreläsningar med verkliga experter på området som inledare. Finland är på väg att bli självständigt. Vårt land håller på att födas. Serien fortsätter med hur landet organiserar sig samt hur Esbo blir det den är.

Förutom dessa egna program deltar vi i aktiviteter som Esbo stad bjuder. Bollhallarna är i bra användning, eftersom staden upplåter några hallar för Esbos pensionärer avgiftsfritt. Esbo stads insatser med stadsmuseet, konstsamlingarna samt samarbetet med kultursektorn har vi regelbunden kontakt med. Personalen ställer gärna upp och vi har möten på ort och ställe. Besök WEE-GEE huset i grupp eller ensam. Samarbetet med Svenska pensionärsförbundet är bra. Ombudsmännen och verksamhetsledaren besöker oss regelbundet.

Vår höst börjar nu sedan 5 år med en Balticumresa. Vi är själva researrangörer och bolaget Lundström har förtjänstfullt fullföljt våra önskemål. Eftersom resan är studieresa och vi får information om de Baltiska samhällena strävar vi till att sponsorera resan. Alla som vill kan delta. Sjätte studieresan i höst.

Våra regelbundna sammanträden har vi i Dalsviks allaktivitetshus. Vi har fester och annat i Överby, Margreteberg. Vi kan sammanträda också vid behov på andra ställen t.ex Hembygdsgården där en stor del varit medlemmar en lång tid.

Vi skall försöka koordinera aktiviteterna I Esbo så att alla känner sig hemma.

Ordförande: Lasse Hoffman   sekreterare: Veronica Tunzelmann   kassör: Åse Kyander
medlemsansvarig: Östen Lindström    IT- och webbansvarig: Curt Lönnberg
 


Uppdaterad 31.1.2024 cl